PHAN THIẾT - MŨI NÉ

2N 1Đ

Hàng ngày

Đi về bằng xe

970.000 VNĐ

TOUR BAN MÊ HUYỀN THOẠI

3N 2Đ

Thứ 6 hàng tuần

Đi, về bằng xe

2.990.000 VNĐ

HUYỀN THOẠI BAN MÊ

3N 2Đ

Thứ 6 hàng tuần.

Máy bay

5.800.000 VNĐ

TOUR NHA TRANG - BIỂN ĐẢO KỲ THÚ

3N 2Đ

Thứ 4 hàng tuần

Máy bay

5.600.000 VNĐ

NHA TRANG

3N 2Đ

Hàng ngày

Máy bay

5.271.000 VNĐ

ĐÀ LẠT NGÀN HOA

3N 2Đ

Hàng ngày

Máy bay

5.229.000 VNĐ

DU THUYỀN 3 SAO TẠI VỊNH HẠ LONG

4N 3 Đ

08/10

Máy bay, du thuyền

4.500.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG KHUYẾN MÃI

4N 3Đ

11, 22/10; 05, 15, 26/11; 13, 24, 31/12

Máy bay

4.999.000 VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC KHUYẾN MÃI

3N 2Đ

09, 23/10; 07, 20/11; 04, 18/12

Máy bay

3.899.000 VNĐ

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI KHUYẾN MÃI (2 SAO)

3N 2Đ

21, 28/08 ; 11, 25/09

Đi, về bằng máy bay

5.499.000 VNĐ

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI KHUYẾN MÃI (3 SAO)

3N 2Đ

21, 28/08 ; 11, 25/09

Đi, về bằng máy bay.

6.099.000 VNĐ