LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA 290415

5N 4Đ

29/04

Máy bay

11.650.000 VNĐ

VUI CHƠI MALAYSIA - SINGAPORE

7N 6Đ

22/03

Máy bay

12.300.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA 150715

6N 5Đ

15/07

Máy bay

10.990.000 VNĐ

QUÁ ĐÃ SINGAPORE

4N 3Đ

19/06,10/07, 31/07

Máy bay

8.100.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA 220515

5N 4Đ

23/09, 23/10

Máy bay

10.500.000 VNĐ

QUÁ ĐÃ SINGAPORE 290815

4N 3Đ

29/08

Máy bay

8.300.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ