LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

6N 5Đ

13/11

Máy bay

12.850.000 VNĐ

ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI SINGAPORE

4N 3Đ

11/02/2016 (mùng 4 Tết)

Đi, về bằng máy bay.

11.999.000 VNĐ

DU XUÂN 2 NƯỚC SINGAPORE - MALAYSIA

6N 5Đ

09/02/2016 (mùng 2 Tết)

Máy bay

14.900.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA 201115

5N 4Đ

20/11

Máy bay

10.750.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA 301215

5N 4Đ

30/12

Máy bay

12.600.000 VNĐ

QUÁ ĐÃ SINGAPORE 311215

4N 3Đ

31/12

Máy bay

10.650.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ