HỘI THẢO Y KHOA TẠI HOA KỲ - ADVAMED 2015

6N 5Đ

02/10

Máy bay

43.500.000 VNĐ

BỜ TÂY HOA KỲ 300815

7N 6Đ

1/10, 1/11, 1/12

Máy bay

43.500.000 VNĐ

HẤP DẪN DU LỊCH BỜ ĐÔNG HOA KỲ

7N 6Đ

28/9, 28/10, 28/11

Máy bay

45.500.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN MỸ - CANADA

9N 8Đ

Thứ 3, thứ 6 hàng tuần

Máy bay

45.900.000 VNĐ

BỜ ĐÔNG HOA KỲ

9N 8Đ

Thứ 2, 3, 5, 6

Máy bay

43.500.000 VNĐ

BỜ TÂY HOA KỲ

8N 7Đ

Hàng ngày

Máy bay

37.500.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ