TOUR CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI (2 SAO)

3N 2Đ

Hàng ngày

Máy bay

6.349.000 VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

3N 2Đ

28/04

Máy bay

6.199.000 VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC 300415

3N 2Đ

30/04

Máy bay

6.099.000 VNĐ

DU NGOẠN MIỀN TÂY - VĨNH LONG - VINH SANG

1 ngày

Chủ nhật

Đi, về bằng xe

499.000 VNĐ

TOUR VUI TẾT ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

3N 2Đ

01/01/2015

Đi, về bằng máy bay.

5.699.000 VNĐ

TOUR DU XUÂN ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

3N 2Đ

21, 22/02 (Mùng 3, 4 Tết)

Máy bay

6.399.000 VNĐ

DU THUYỀN 3 SAO TẠI VỊNH HẠ LONG

4N 3 Đ

08/10

Máy bay, du thuyền

4.500.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG KHUYẾN MÃI

4N 3Đ

11, 22/10; 05, 15, 26/11; 13, 24, 31/12

Máy bay

4.999.000 VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC KHUYẾN MÃI

3N 2Đ

09, 23/10; 07, 20/11; 04, 18/12

Máy bay

3.899.000 VNĐ

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI KHUYẾN MÃI (2 SAO)

3N 2Đ

21, 28/08 ; 11, 25/09

Đi, về bằng máy bay

5.499.000 VNĐ

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI KHUYẾN MÃI (3 SAO)

3N 2Đ

21, 28/08 ; 11, 25/09

Đi, về bằng máy bay.

6.099.000 VNĐ