KOTA KINABALU - SABAH (MALAYSIA)

4N 3Đ

Hàng ngày

Máy bay

16.250.000 VNĐ

VUI HÈ TẠI SINGAPORE - MALAYSIA

7N 6Đ

11/08/2014

Máy bay

12.200.000 VNĐ

VUI HÈ LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA

6N 5Đ

22/08/2014

Máy bay

12.940.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ