BỜ ĐÔNG HOA KỲ

9N 8Đ

Thứ 2, 3, 5, 6

Máy bay

43.500.000 VNĐ

BỜ TÂY HOA KỲ

8N 7Đ

Hàng ngày

Máy bay

37.500.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN MỸ - CANADA 300715

11N 10Đ

20/9, 20/10

Máy bay

90.500.000 VNĐ

DU NGOẠN BỜ ĐÔNG MỸ - NGẮM HOA ANH ĐÀO

6N 5Đ

23/03

Máy bay

57.900.000 VNĐ

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP CUBA

9N 8Đ

25/06, 25/07, 25/08

Máy bay

73.900.000 VNĐ

TOUR VUI TẾT CALI - VI VU HOA KỲ

7N 6Đ

20/02/2015 (Mùng 2 Tết)

Máy bay

49.600.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ