KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG CANADA 311015

7N 6Đ

31/10, 15/11

Máy bay

56.900.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN MỸ - CANADA

9N 8Đ

Thứ 3, thứ 6 hàng tuần

Máy bay

45.900.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CANADA

10N 9Đ

30/09, 30/10, 30/11

Máy bay

82.500.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN MỸ - CANADA 300715

11N 10Đ

20/9, 20/10

Máy bay

90.500.000 VNĐ

TOUR TẾT DU XUÂN LIÊN TUYẾN MỸ - CANADA

9N 8Đ

14/02/2015

Máy bay

74.500.000 VNĐ

CANADA QUYẾN RŨ VÀO THU

11N 10Đ

25/11

Máy bay

82.900.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ