CAMPUCHIA - HUYỀN THOẠI ANGKOR 300815

4N 3Đ

30/08

Xe

3.350.000 VNĐ

KHÁM PHÁ CAMPUCHIA - SIHANOUK VILLE - ĐẢO KOH RONG

4N 3Đ

22/8, 19/9, 24/10, 28/11

Xe

3.500.000 VNĐ

CAMPUCHIA - HUYỀN THOẠI ANGKOR 290415

4N 3Đ

29/04

Đi, về bằng xe

3.600.000 VNĐ

CAMPUCHIA - HUYỀN THOẠI ANGKOR

4N 3Đ

Thứ 5 hàng tuần

Đi, về bằng xe

2.990.000 VNĐ

CAMPUCHIA 3 TRONG 1 - BOKOR - SIHANOUK VILLE

4N 3Đ

28/5; 10, 25/6; 16, 30/7; 13, 30/8; 24/9

Xe

3.250.000 VNĐ

DU XUÂN ĐẦU NĂM - KHÁM PHÁ CAMPUCHIA HUYỀN BÍ

4N 3Đ

01/01/2015

Đi, về bằng xe

3.390.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ