DU LỊCH NHẬT BẢN - THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

6N 5Đ

07/11

Máy bay

31.400.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN 220715

6N 5Đ

17, 24/09

Máy bay

31.500.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN

6N 5Đ

29/08; 08, 26/09

Máy bay

31.500.000 VNĐ

NHẬT BẢN MÙA HOA ĐÀO

6N 5Đ

04/04

Máy bay

29.990.000 VNĐ

DU NGOẠN HOKKAIDO - NHẬT BẢN

5N 4Đ

29/03/2015

Máy bay

35.700.000 VNĐ

KHÁM PHÁ CHUBU - NHẬT BẢN

5N 4Đ

15/03, 20/04

Máy bay

34.700.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG

4N 3Đ

26/11

Máy bay

11.890.000 VNĐ

KHÁM PHÁ BỜ TÂY HOA KỲ

9N 8Đ

Hàng ngày

Máy bay

32.400.000 VNĐ

DU LỊCH HONG KONG 141215

4N 3Đ

14/12

Máy bay

11.660.000 VNĐ

LIÊN TUYẾN HOA KỲ - MEXICO

10N 9Đ

Hàng ngày

Máy bay

38.400.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ

XỨ SỞ KIM CHI - VI VU HÀN QUỐC 021215

5N 4Đ

02/12

Máy bay

17.900.000 VNĐ